});

Het initiatief

Het initiatief “#dataforbetterhealth” heeft tot doel de bestaande belemmeringen voor een FAIR-databeleid in de volksgezondheid in kaart te brengen en oplossingen voor deze belemmeringen te formuleren, te testen en uit te voeren om te komen tot een geïntegreerd datatoegangsbeleid. Deze oplossingen moeten technisch, semantisch, economisch en juridisch duurzaam zijn. Daarnaast moet een breed gedragen governancemodel worden uitgewerkt.

Verwacht mag worden dat een geïntegreerd beleid inzake gegevenstoegang zal leiden tot een betere ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, een effectievere ontwikkeling van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, een betere patiëntenzorg, een verbetering en ondersteuning van klinische proeven, ondersteuning van gepersonaliseerde zorg, ondersteuning van preventie, patiëntgeoriënteerde zorg, en lagere medische kosten…

Het initiatief “#dataforbetterhealth” wil alle dienstverleners en kennisinstellingen die actief zijn op het gebied van gezondheidszorg (waaronder geneesmiddelenontwikkeling, ontwikkeling van medische hulpmiddelen, …), gezondheidseconomie, informatiemanagement, privacy en veiligheid, wetgeving (hogescholen, …) stimuleren en betrekken. …, zowel publieke als private organisaties, profit als non-profit (data science communities, open data communities, open knowledge communities, …) organisaties.

#dataforbetterhealth is een INITIATIEF van de federale minister voor Volksgezondheid, de federale minister voor Digitale Agenda, en de federale Staatsecretaris voor Privacy, GESTEUND door Sciensano, NIDO – the innovation lab of the federal government en DigitYzer, en GEÏNSPIREERD door RIZIV-INAMI, FOD-SPF Public Health, FAGG-AFMPS, IMA-AIM, IMEC, AGORIA, PHARMA.BE, VPP, LUSS, HOSPITALS.be, KCE, BOSA, …