});

Beleidsnota

Wat?

De minister stelt haar beleidsnota “Data for better health” voor.


Programma ?

Wordt later bekend gemaakt


Wanneer ?

Februari 2019


Waar ?

Financietoren – Kruidtuinlaan 50/175. 1000 Brussel.


Organisatoren ?

Digityzer (https://digityser.org)

NIDO, het innovatielab van de FOD BOSA (www.nidolab.be)

healthdata.be, een dienst van Sciensano (www.healthdata.be)

Beleidscel Minister Volksgezondheid


Website ?

www.dataforbetterhealth.be/


Twitter ?