});

Conclusienota

In de conclusienota van deze projectgroep worden de reeds gestarte federale digitalisering- en data-gedreven initiatieven beschreven (het Actieplan “Digital Belgium” , het Actieplan eGezondheid , het Redesign van federale overheidsadministraties gezondheid, het Toekomstpact voor de patiënt met de farmaceutische industrie , het Toekomstpact Medische Technologieën , het Toekomstpact met de verzekeringsinstellingen , het Actieplan handhaving in de gezondheidszorg 2018 – 2020 , het Pay for Performance-programma 2018 voor algemene ziekenhuizen, en het Nationaal Pact voor Strategische Investeringen), en de begrippen “Big data”, “Open data”, “Real World Data”, en “FAIR data” toegelicht. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de verwachtte voordelen en opportuniteiten van het hergebruik van gezondheidsgegevens, en de belemmeringen die een effectief, efficiënt en systematisch hergebruik van dergelijke data momenteel in België in de weg staan. Tenslotte worden ook voorstellen voor strategische acties beschreven die zoveel mogelijk dienstverleners en kennisinstellingen moeten ondersteunen bij hun datagedreven ambities voor een betere gezondheidszorg.

Data for better health. Conclusienota (Maart 2020), Brussel.