});

Workshop Open en FAIR data

Wat ?

In deze workshop worden het “Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden voor het hergebruik van overheidsinformatie” (in opmaak) en de “FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) data management and stewardship” toegelicht aan de beheerders van door de overheid gefinancierde gegevensbanken in de volksgezondheid.


Programma ?

  1. Inleiding in de FAIR-data leidende principes voor wetenschappelijk gegevensbeheer (door Prof. Dr. Barend Mons)
  2. Het FAIR data stewardship plan: een praktische aanpak (door Prof. Dr. Barend Mons) (Slides)
  3. Presentatie van de FAIR- & REQUEST-portals voor respectievelijk de beschrijving van en toegang tot door de overheid gefinancierde gegevensbanken in de volksgezondheid (door medewerker Sciensano)(Slides)
  4. Inleiding in Open Data beleid in België (door Toon Vanagt, Open Knowledge Belgium)(Slides)
  5. OntoForce: Illustratie van toepassing van Open en FAIR data in de gezondheidszorg (door Hans Constandt & Filip Pattyn)(Slides)
  6. Voorstelling van het “Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden voor het hergebruik van overheidsinformatie” (door Martine Trznadel, Agentschap voor administratieve vereenvoudiging)(Slides)
  7. Voorstelling acties vanuit het beleid (door medewerker van de beleidscel van de federale Minister Volksgezondheid)(Slides)
  8. Netwerk drink

Wanneer ?

18 Oktober 2018 (deuren open: 16u00; start programma: 17u00)


Waar ?

Digityzer, Antwerpselaan 40, 1000 Brussel.


Organisatoren ?

Digityzer (https://digityser.org)

NIDO, het innovatielab van de FOD BOSA (www.nidolab.be)

healthdata.be, een dienst van Sciensano (www.healthdata.be)

Beleidscel Minister Volksgezondheid

Beleidscel Minister Digitale Agenda


Website ?

www.dataforbetterhealth.be/workshops


Twitter: